O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Wszyscy kłamiemy

Spójrzmy prawdzie w oczy — żyjesz złudzeniami.

Wszyscy żyjemy złudzeniami, jedni w większym stopniu, inni w mniejszym. Przodują w tym jednak przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy są mistrzami okłamywania samych siebie. Zupełnie niewykluczone, że umiejętność kłamania jest warunkiem koniecznym do odnoszenia przez nich sukcesów. Twoje zadanie polega przecież na tym, aby przekonać kogoś, że coś jest prawdą, nie mając dobrych, niepodważalnych dowodów. Potrzebujesz ludzi, którzy Ci uwierzą i rzucą się za Tobą na głęboką wodę. Jako przedsiębiorca musisz balansować między światem złudzeń a rzeczywistością, gdyż w przeciwnym razie nie podołasz kolejnym wzlotom i upadkom związanym z prowadzeniem własnego startupu.

Małe kłamstewka są nieodzowne, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required