Rozdział 1. Wszyscy kłamiemy

Spójrzmy prawdzie w oczy — żyjesz złudzeniami.

Wszyscy żyjemy złudzeniami, jedni w większym stopniu, inni w mniejszym. Przodują w tym jednak przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy są mistrzami okłamywania samych siebie. Zupełnie niewykluczone, że umiejętność kłamania jest warunkiem koniecznym do odnoszenia przez nich sukcesów. Twoje zadanie polega przecież na tym, aby przekonać kogoś, że coś jest prawdą, nie mając dobrych, niepodważalnych dowodów. Potrzebujesz ludzi, którzy Ci uwierzą i rzucą się za Tobą na głęboką wodę. Jako przedsiębiorca musisz balansować między światem złudzeń a rzeczywistością, gdyż w przeciwnym razie nie podołasz kolejnym wzlotom i upadkom związanym z prowadzeniem własnego startupu.

Małe kłamstewka są nieodzowne, ...

Get Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.