O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Postanów, co zrobisz ze swoim życiem

Jako założyciel startupu, usiłujesz określisz, na co przeznaczysz kilka kolejnych lat swojego życia. Metodologia Lean oraz podejście analityczne są Ci niezbędne, ponieważ nie chcesz zbudować czegoś, co nikogo nie zainteresuje. Marc Andreesen, założyciel firmy Netscape i inwestor, ujmuje to w sposób następujący: „Rynki, które nie istnieją, mają gdzieś to, jaki jesteś mądry”[11].

Wyjdźmy z optymistycznego założenia, że masz już pomysł na to, co chcesz zbudować. Masz zatem plan, którego założenia będziesz testował metodami analitycznymi. Potrzebujesz sposobu formułowania hipotez składających się na Twój pomysł, abyś mógł je następnie weryfikować w relacjach z faktycznymi klientami. W związku z tym polecamy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required