Rozdział 3. Postanów, co zrobisz ze swoim życiem

Jako założyciel startupu, usiłujesz określisz, na co przeznaczysz kilka kolejnych lat swojego życia. Metodologia Lean oraz podejście analityczne są Ci niezbędne, ponieważ nie chcesz zbudować czegoś, co nikogo nie zainteresuje. Marc Andreesen, założyciel firmy Netscape i inwestor, ujmuje to w sposób następujący: „Rynki, które nie istnieją, mają gdzieś to, jaki jesteś mądry”[11].

Wyjdźmy z optymistycznego założenia, że masz już pomysł na to, co chcesz zbudować. Masz zatem plan, którego założenia będziesz testował metodami analitycznymi. Potrzebujesz sposobu formułowania hipotez składających się na Twój pomysł, abyś mógł je następnie weryfikować w relacjach z faktycznymi klientami. W związku z tym polecamy ...

Get Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.