O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Uzależnienie od danych a posiłkowanie się danymi

Dane to potężna rzecz. Można się od nich uzależnić, tzn. zacząć wszystko nadmiernie analizować. Tak naprawdę jednak większość podejmowanych przez nas działań opiera się na naszych dotychczasowych doświadczeniach i na pragmatyzmie, nawet jeśli często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nic się nie dzieje bez powodu — opieranie się na zdobytej mądrości i doświadczeniu zdecydowanie ułatwia nam brnięcie przez kolejne dni. Gdybyśmy opierali się wyłącznie na analizie danych, byłoby nam znacznie trudniej. Każdego poranka nie prowadzisz przecież testów podziału, żeby stwierdzić, którą parę spodni powinieneś ubrać — gdybyś postępował w ten sposób, nigdy nie wyszedłbyś z domu.

Krytycy modelu Lean ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required