O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Czym się zajmujesz?

O wyborze konkretnych wskaźników decyduje sposób zarabiania pieniędzy. Okazuje się, że w długim okresie najbardziej ryzykowne aspekty działalności to te związane z zarobkowaniem.

Wiele startupów z powodzeniem buduje swoje produkty i rozwiązuje problemy techniczne, niektórym z nich udaje się też przyciągnąć (czasem duże) rzesze odbiorców. Niestety, niewiele z tych firm zarabia. Nawet tacy giganci jak Twitter czy Facebook mają problemy z zarabianiem na swoich olbrzymich grupach użytkowników.

Chyba najbardziej klasycznym symbolem startupu jest stoisko z lemoniadą. Skąd to porównanie? Ponieważ to prosty, ciekawy i nieobarczony dużym ryzykiem sposób na poznanie podstaw funkcjonowania firm. Podobnie jak w przypadku stoiska ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required