Rozdział 7. Czym się zajmujesz?

O wyborze konkretnych wskaźników decyduje sposób zarabiania pieniędzy. Okazuje się, że w długim okresie najbardziej ryzykowne aspekty działalności to te związane z zarobkowaniem.

Wiele startupów z powodzeniem buduje swoje produkty i rozwiązuje problemy techniczne, niektórym z nich udaje się też przyciągnąć (czasem duże) rzesze odbiorców. Niestety, niewiele z tych firm zarabia. Nawet tacy giganci jak Twitter czy Facebook mają problemy z zarabianiem na swoich olbrzymich grupach użytkowników.

Chyba najbardziej klasycznym symbolem startupu jest stoisko z lemoniadą. Skąd to porównanie? Ponieważ to prosty, ciekawy i nieobarczony dużym ryzykiem sposób na poznanie podstaw funkcjonowania firm. Podobnie jak w przypadku stoiska ...

Get Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.