O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Model biznesowy nr 2 — oprogramowanie jako usługa (SaaS)

Model biznesowy SaaS polega na oferowaniu oprogramowania metodą „na żądanie”. Zwykle firmy oferują swoje aplikacje za pośrednictwem własnych stron internetowych. Do najpopularniejszych produktów SaaS należą: Salesforce, Gmail, Basecamp czy Asana. Poniżej charakteryzujemy wskaźniki niezbędne każdemu, kto prowadzi tego rodzaju działalność.

Większość dostawców SaaS rozlicza swoich klientów na zasadzie miesięcznych bądź rocznych abonamentów. Niektóre firmy naliczają opłaty za faktyczne korzystanie z usług (czyli za wykorzystaną przestrzeń dyskową, transfer czy cykle obliczeniowe), choć w dużej mierze dotyczy to firm działających zgodnie z modelami IaaS (infrastruktura jako usługa) ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required