O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Model biznesowy nr 4 — strona z treściami

Reklama finansuje internet. Zamieszczanie reklam w ramach treści publikowanych online jest tak łatwe, że dla wielu firm przychody z reklam stanowią dodatkowe źródło utrzymania, wspomagające przychody z niedrogiej gry albo pokrywające koszty związane ze stosowaniem modelu freemium. Wiele firm posiadających strony internetowe korzysta z reklam, aby zapewnić sobie przetrwanie, niestety mało jest takich, którym udaje się stosować to narzędzie w sposób optymalny. Firmy korzystające z reklam koncentrują się zwykle na publikowaniu treści. Starają się generować spory ruch i są zainteresowane przede wszystkim takimi internautami, którzy spędzą na ich stronie więcej czasu i wyświetlą wiele podstron. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required