O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Etap pierwszy — empatia

Początkowo poświęcasz czas na dowiadywanie się, co jest ważne dla innych ludzi oraz na okazywanie empatii wobec ich problemów. Analizujesz wszystko to, co usłyszysz od innych. Troszczysz się o nich, a przy okazji szukasz okazji dla siebie. Na tym etapie Twoim zadaniem nie jest dowieść, że masz trochę oleju w głowie, ale że znalazłeś rozwiązanie problemów tych ludzi.

Twoim zadaniem jest wczuć się w położenie kogoś innego.

Oznacza to, że musisz rozpoznać problem oraz go pozytywnie zweryfikować, a potem dowiedzieć się, czy proponowane przez Ciebie rozwiązanie pozwala ten problem rozwiązać.

Wskaźniki odpowiednie na etapie empatii

Na etapie empatii powinieneś koncentrować się na pozyskiwaniu informacji zwrotnych o charakterze ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required