O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 18. Etap czwarty — przychody

Prędzej czy później trzeba zacząć zarabiać. Gdy wychodzisz poza etapy chwytności i wirusowości, zmieniają się również obserwowane wskaźniki. Będziesz analizował nowe dane i znajdziesz nowy JIW, jednocześnie kierując część zbieranych pieniędzy na inwestycje w pozyskiwanie kolejnych użytkowników. Czynnikami decydującymi o Twoim wzroście będą: wartość klienta w całym cyklu jego życia oraz koszty pozyskiwania klientów. Będziesz prowadził eksperymenty, poszukując sposobów jak najtańszego znajdowania i zatrzymywania najbardziej lojalnych klientów, będziesz też optymalizował sposób naliczania opłat, moment ich naliczania oraz ofertę, za którą te opłaty pobierasz. Witamy na etapie uzyskiwania przychodów modelu Lean ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required