O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 19. Etap piąty — skalowanie

Dysponujesz chwytnym produktem. Efekt wirusowości dodatkowo wzmacnia skuteczność Twoich działań marketingowych. Generujesz też przychody, które umożliwiają Ci finansowanie działań związanych z pozyskiwaniem klientów bądź użytkowników.

Ostatnim etapem rozwoju startupu jest skalowanie, czyli docieranie do większych grup odbiorców, wchodzenie na nowe rynki, prowadzenie przewidywalnej i rentownej działalności oraz układanie się z nowymi partnerami. Twój startup staje się elementem większego ekosystemu, którego będziesz rozpoznawalnym i aktywnym uczestnikiem. Jeśli przyjąć, że na etapie uzyskiwania przychodów chodziło o udowodnienie, że znalazło się właściwy model biznesowy, to na etapie skalowania chodzi o to, aby ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required