Rozdział 19. Etap piąty — skalowanie

Dysponujesz chwytnym produktem. Efekt wirusowości dodatkowo wzmacnia skuteczność Twoich działań marketingowych. Generujesz też przychody, które umożliwiają Ci finansowanie działań związanych z pozyskiwaniem klientów bądź użytkowników.

Ostatnim etapem rozwoju startupu jest skalowanie, czyli docieranie do większych grup odbiorców, wchodzenie na nowe rynki, prowadzenie przewidywalnej i rentownej działalności oraz układanie się z nowymi partnerami. Twój startup staje się elementem większego ekosystemu, którego będziesz rozpoznawalnym i aktywnym uczestnikiem. Jeśli przyjąć, że na etapie uzyskiwania przychodów chodziło o udowodnienie, że znalazło się właściwy model biznesowy, to na etapie skalowania chodzi o to, aby ...

Get Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.