O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 22. Sklep internetowy — punkty odniesienia

Zanim zajmiemy się konkretnymi wskaźnikami charakterystycznymi dla sklepów internetowych, chcielibyśmy podkreślić znaczenie kwestii segmentacji witryny.

Wiele osób domyślnie zakłada, że wszystkie zastosowania mobilne mają taki sam charakter. Błąd. „Ostatnio szczególnie irytuje mnie to, w jaki sposób definiuje się ruch »mobilny« — stwierdza Derek Szeto, inwestor i przedsiębiorca. — Bardzo często określa się go jako ruch generowany ze smartfonów i tabletów, a przecież to dwa zupełnie różne urządzenia. Gdybym to ja zarządzał jakimś sklepem z aplikacjami lub witryną, dokonałbym segmentacji moich działań analitycznych na trzy grupy: desktopy, tablety, smartfony”.

Istniejące różnice wynikają po części ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required