Rozdział 22. Sklep internetowy — punkty odniesienia

Zanim zajmiemy się konkretnymi wskaźnikami charakterystycznymi dla sklepów internetowych, chcielibyśmy podkreślić znaczenie kwestii segmentacji witryny.

Wiele osób domyślnie zakłada, że wszystkie zastosowania mobilne mają taki sam charakter. Błąd. „Ostatnio szczególnie irytuje mnie to, w jaki sposób definiuje się ruch »mobilny« — stwierdza Derek Szeto, inwestor i przedsiębiorca. — Bardzo często określa się go jako ruch generowany ze smartfonów i tabletów, a przecież to dwa zupełnie różne urządzenia. Gdybym to ja zarządzał jakimś sklepem z aplikacjami lub witryną, dokonałbym segmentacji moich działań analitycznych na trzy grupy: desktopy, tablety, smartfony”.

Istniejące różnice wynikają po części ...

Get Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.