O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 23. SaaS — punkty odniesienia

Odpłatna rejestracja

Wiele firm typu SaaS uzyskuje podobne wartości takich wskaźników, jak: migracja, zaangażowanie czy upselling. Można jednak wskazać na jeden czynnik, który wywołuje wielkie różnice wartości licznych wskaźników — jest nim płatność z góry.

Totango, firma dostarczająca oprogramowanie analityczne dla klientów działających według modelu SaaS, dysponuje danymi z ponad setki tego rodzaju przedsiębiorstw. Te dane dotyczą takich kwestii, jak: odsetek klientów korzystających z wersji próbnej, wskaźnik konwersji czy stopa migracji. Na podstawie tych danych firma ustaliła, że prośba o podanie informacji na temat karty kredytowej skutkuje rejestrowaniem się na wersję próbną aplikacji od 0,5 do 2% odwiedzających, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required