O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 24. Bezpłatna aplikacja mobilna — punkty odniesienia

Aplikacje mobilne do pobrania

Jeśli chodzi o popularność aplikacji mobilnych do pobrania, jest to branża dotknięta zjawiskiem „długiego ogona” — nieliczne aplikacje tego rodzaju osiągają spore sukcesy, niestety większość z nich to całkowita klapa. Ken Seto, założyciel i dyrektor generalny Massive Damage, firmy oferującej gry na urządzenia mobilne, stwierdza: „Niektórzy niezależni producenci gier nie wychodzą poza poziom dwóch pobrań dziennie. Ta wartość zależy wyłącznie od marketingu, wirusowości oraz pozycji w rankingach sklepów z aplikacjami”.

Wszystkie firmy muszą się liczyć z istnieniem konkurentów, jednak w przypadku aplikacji na urządzenia mobilne system ich dystrybucji poprzez ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required