O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 26. Treści generowane przez użytkowników — punkty odniesienia

Udane ładowanie treści

(Informacje o udanym ładowaniu treści dotyczą również rynków dwustronnych).

Jeżeli oczekujesz od odwiedzających Twoją stronę podjęcia jakiegoś działania, które ma kluczowe znaczenie dla ich ostatecznego sukcesu, oznacza to, że istnieje jakiś lejek, który możesz poddawać pomiarom i optymalizować. Weźmy np. Facebook, gdzie jednym z najczęściej podejmowanych działań jest udostępnianie zdjęć. W 2010 r. Adam Mosseri z Facebooka ujawnił trochę danych obrazujących funkcjonowanie lejka publikowania zdjęć w tym serwisie[123]:

  • 57% użytkowników udaje się znaleźć i wybrać zdjęcia do załadowania;

  • 52% użytkowników udaje się znaleźć przycisk dodawania zdjęć;

  • 42% użytkowników ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required