Rozdział 26. Treści generowane przez użytkowników — punkty odniesienia

Udane ładowanie treści

(Informacje o udanym ładowaniu treści dotyczą również rynków dwustronnych).

Jeżeli oczekujesz od odwiedzających Twoją stronę podjęcia jakiegoś działania, które ma kluczowe znaczenie dla ich ostatecznego sukcesu, oznacza to, że istnieje jakiś lejek, który możesz poddawać pomiarom i optymalizować. Weźmy np. Facebook, gdzie jednym z najczęściej podejmowanych działań jest udostępnianie zdjęć. W 2010 r. Adam Mosseri z Facebooka ujawnił trochę danych obrazujących funkcjonowanie lejka publikowania zdjęć w tym serwisie[123]:

  • 57% użytkowników udaje się znaleźć i wybrać zdjęcia do załadowania;

  • 52% użytkowników udaje się znaleźć przycisk dodawania zdjęć;

  • 42% użytkowników ...

Get Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.