O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 27. Rynki dwustronne — punkty odniesienia

Rynki dwustronne to tak naprawdę połączenie dwóch innych modeli: sklepu internetowego (ponieważ funkcjonują dzięki transakcjom zawieranym między kupującymi a sprzedającymi) oraz strony typu UGC (ponieważ to sprzedający tworzą oferty i nimi zarządzają, a przecież to jakość tych ofert decyduje o przychodach i ogólnej kondycji danego rynku dwustronnego). Oznacza to, że w tym przypadku będziesz się interesować konkretną kombinacją różnych wskaźników.

Istnieje również inny powód, dla którego wskaźniki mają tak duże znaczenie na rynkach dwustronnych. Sprzedający rzadko dysponują odpowiednim doświadczeniem i możliwościami, aby dokonać analizy cen, skuteczności wykonanych przez siebie zdjęć czy atrakcyjności ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required