Rozdział 28. Co robić, gdy nie ma się punktu odniesienia?

Wcześniej staraliśmy się przedstawić kilka przydatnych punktów odniesienia. Jeżeli uważnie przeczytałeś siedem poprzednich rozdziałów, wiesz, że podane w nich liczby są w najlepszym razie dość ogólne: stopa migracji powinna wynosić mniej niż 2,5%; jeśli prowadzisz stronę z treściami lub stronę typu UGC, Twoi użytkownicy powinni spędzać na tej stronie 17 min; interakcję z Twoimi treściami podejmie mniej niż 2,5% osób; 65% użytkowników zaprzestanie korzystania z Twojej aplikacji mobilnej w pierwszych 90 dniach. Niestety, w przypadku wielu wskaźników po prostu nie ma wartości typowych.

W rzeczywistości każdy punkt odniesienia zostanie szybko skorygowany i dostosowany do Twojego konkretnego ...

Get Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.