O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 28. Co robić, gdy nie ma się punktu odniesienia?

Wcześniej staraliśmy się przedstawić kilka przydatnych punktów odniesienia. Jeżeli uważnie przeczytałeś siedem poprzednich rozdziałów, wiesz, że podane w nich liczby są w najlepszym razie dość ogólne: stopa migracji powinna wynosić mniej niż 2,5%; jeśli prowadzisz stronę z treściami lub stronę typu UGC, Twoi użytkownicy powinni spędzać na tej stronie 17 min; interakcję z Twoimi treściami podejmie mniej niż 2,5% osób; 65% użytkowników zaprzestanie korzystania z Twojej aplikacji mobilnej w pierwszych 90 dniach. Niestety, w przypadku wielu wskaźników po prostu nie ma wartości typowych.

W rzeczywistości każdy punkt odniesienia zostanie szybko skorygowany i dostosowany do Twojego konkretnego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required