O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 30. Lean od środka, czyli przedsiębiorcy wewnątrzorganizacyjni

Gdy Europa pogrążyła się w drugiej wojnie światowej, Stany Zjednoczone zrozumiały, że muszą odpowiedzieć na postępy Niemiec w dziedzinie lotnictwa, zwłaszcza w kwestii budowy samolotów odrzutowych. Armia USA poprosiła firmę Lockheed Martin (wówczas: Lockheed Aircraft Corporation) o stworzenie myśliwca o napędzie odrzutowym. W trudnych czasach dokonuje się niemożliwego: inżynierowie mieli gotowy projekt w ciągu miesiąca. Po niecałych sześciu miesiącach pracy w pilnie strzeżonym namiocie cyrkowym powstał pierwszy samolot[148].

Zespół pracujący nad tamtą maszyną zasłynął pod nazwą Skunk Works. Dzisiaj tym terminem określa się wszystkie autonomiczne zespoły, których zadaniem jest ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required