O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 31. Zakończenie. Na startupie życie się nie kończy

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prędzej czy później Twoja firma przestanie być startupem. Doprowadzisz do zestawienia produktu i rynku i zaczniesz skalować działalność, nawet mimo że osiągany wzrost spadnie do poziomów charakterystycznych dla dużych firm. Mamy jednak nadzieję, że nadal będziesz stosował analityczne podejście do prowadzonej działalności. Chodziłoby o to, abyś przez cały czas myślał przez pryzmat uczenia się, ciągłego doskonalenia i opierania podejmowanych decyzji na gromadzonych danych.

Startup odnosi sukces wtedy, gdy staje się rentowną i powtarzalną działalnością, zdolną generować zysk dla założycieli i inwestorów. Oczywiście na tym etapie firma może pozyskać ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required