O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wprowadzenie

Ruch Lean Startup skupia pokolenie przedsiębiorców. Metoda Lean Startup pomaga zidentyfikować najbardziej ryzykowne elementy planu, a następnie znaleźć sposoby ograniczenia tego ryzyka z wykorzystaniem szybkiego i iteracyjnego cyklu uczenia się. Większą część tej metody można zawrzeć w jednym zdaniu: Nie sprzedawaj tego, co produkujesz, ale produkuj to, co możesz sprzedać. Oznacza to, że najpierw musisz ustalić, co ludzie zechcą kupić.

Niestety, trudno jest określić, czego ludzie tak naprawdę chcą. Wielokrotnie sami tego nie wiedzą. Gdy już o tym mówią, często mówią to, co ich zdaniem chciałbyś usłyszeć[1]. Co gorsza, jako założyciel firmy i przedsiębiorca masz określone i wyrobione zdanie na temat tego, jak myślą inni ludzie. To przekonanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required