Rozdział 4. Zastanów Się, Od Czego Zaczniesz

Skoro dysponujesz już listą potencjalnych modeli biznesowych, możesz przejść do szeregowania ich pod kątem tego, od którego z nich zaczniesz. W przeciwnym razie ryzykujesz, że będziesz osiągał niewielkie postępy i w końcu utkniesz w miejscu.

Niewłaściwe uszeregowanie źródeł ryzyka jest jednym z najważniejszych czynników skutkujących marnotrawstwem.

Czym jest ryzyko?

Zanim przejdziemy dalej, chciałbym sprecyzować, co rozumiem pod pojęciem ryzyka. Wiemy, że początkujące firmy borykają się z dużą niepewnością, jednak niepewność i ryzyko to dwie różne rzeczy. Można nie mieć pewności co do wielu różnych kwestii, które nie są ryzykowne.

Douglas Hubbard dokonuje jasnego rozróżnienia tych dwóch elementów w swojej ...

Get Metoda Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.