Rozdział 5. Przygotuj Się Na Eksperymenty

Skoro uszeregowałeś już pierwsze wersje modeli biznesowych i ich najbardziej ryzykowne elementy, powinieneś teraz przygotować się do prowadzenia eksperymentów.

Powołaj Zespół Ds. Problemu I Rozwiązania

Zanim zaczniesz prowadzić pierwsze eksperymenty, powinieneś koniecznie utworzyć właściwy zespół.

Zapomnij o Tradycyjnych Działach

Zastosowanie w modelu Lean Startup tradycyjnego podziału na jednostki takie jak „dział projektowy”, „dział jakości” czy „dział marketingu” może utrudniać pracę i stanowić źródło zbędnego tarcia. Eric Ries sugeruje, aby początkującą firmę zorganizować wokół dwóch zespołów: zespołu ds. problemu i zespołu ds. rozwiązania.

Zespół ds. problemu

Zespół ds. problemu zajmuje się głównie zadaniami ...

Get Metoda Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.