Rozdział 12. Weryfikacja cyklu życia klienta

Skoro zarejestrowałeś już pierwszych klientów, nawiąż z nimi bliską współpracę, aby mieć pewność, że dotrą oni aż do samego końca lejka konwersji.

Ułatwianie przekazywania informacji zwrotnej

Najszybszym sposobem pozyskiwania informacji od klientów jest rozmawianie z nimi.

Zdecydowanie przedkładam wywiady z klientami nad badania ankietowe, na tej samej zasadzie preferuję rozmowy bezpośrednie lub telefoniczne, niechętnie zaś korzystam z innych środków komunikacji, takich jak poczta elektroniczna, fora czy grupy dyskusyjne.

Już wyjaśniam dlaczego:

Pokazujesz w ten sposób, że Ci zależy.

Darmowa infolinia jest sygnałem dla klientów, że interesują Cię ich uwagi i że podjąłeś szczególne działania, aby ułatwić im ...

Get Metoda Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.