Wprowadzenie

Running Lean — co to takiego?

Dziś mamy nieporównywalnie większe możliwości w obszarze innowacyjności niż kiedykolwiek wcześniej. Pojawienie się internetu, chmur obliczeniowych i oprogramowania open source spowodowało, że koszty budowania nowych produktów osiągnęły rekordowo niski poziom. Problem polega na tym, że szanse na założenie startupu odnoszącego sukcesy jakoś drastycznie nie wzrosły.

Większość startupów upada.

Zdecydowanie bardziej interesujące wydaje się natomiast to, że dwie trzecie startupów, którym udało się odnieść sukces, na którymś etapie rozwoju zmieniło swoje pierwotne plany[1].

O potencjale danego startupu nie decyduje zatem to, czy opracowano w nim udany plan początkowy (nazywany też planem A) — krytycznym czynnikiem ...

Get Metoda Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.