Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik

Book description

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik to rewelacyjna propozycja, oszczędzająca Twój czas, odkryje przed Tobą wszystkie swoje tajemnice i da Ci do ręki użyteczne funkcje.

Table of contents

 1. Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik
 2. Nieoficjalna czołówka
  1. O autorce
  2. Seria Nieoficjalny podręcznik
 3. Wstęp
  1. Nowości w programie MS Project 2007
  2. Jaka jest rola programu MS Project 2007
  3. Wybranie właściwej wersji
  4. Oprogramowanie uzupełniające
  5. Poruszanie się w MS Project 2007
   1. Menu i paski narzędzi
   2. Widoki
   3. Panele zadań
   4. Etykietki narzędzi i etykiety inteligentne
  6. O książce
   1. O zawartości
  7. Podstawy
   1. O/łamaniu
 4. I. Zarządzanie projektami. Nieoficjalny podręcznik
  1. 1. Projekty: od czego zacząć
   1. Co takiego wyróżnia projekty?
   2. Czym jest zarządzanie projektami?
   3. Dlaczego należy zarządzać projektami?
   4. Wybieranie właściwych projektów
    1. Istotne cele przedsiębiorstwa
    2. Wspólne kryteria wyboru projektów
     1. Okres zwrotu
     2. Wartość bieżąca netto
     3. Wewnętrzna stopa zwrotu
   5. Pozyskiwanie wsparcia dla projektu
    1. Określenie, kto ma interes związany z projektem
    2. Dokumentowanie interesariuszy projektu
   6. Upowszechnienie wiedzy o projekcie i jego menedżerze
  2. 2. Planowanie projektu
   1. Planowanie projektów w skrócie
   2. Definiowanie projektu
    1. Na czym polega problem?
    2. Nadanie projektowi znaczenia
    3. Jak rozwiązać problem?
    4. Definiowanie celów projektu
    5. Identyfikowanie rezultatów projektu
    6. Ocena sukcesu
    7. Definiowanie granic projektu
    8. Dokumentowanie założeń projektowych
   3. Dokumentacja prowadzenia projektu
   4. Planowanie procesów projektu
    1. Komunikacja
    2. Zarządzanie zmianami
    3. Zarządzanie jakością
    4. Zarządzanie ryzykiem
     1. Identyfikacja ryzyka
     2. Szacowanie ryzyka
     3. Planowanie reakcji na zagrożenie
     4. Śledzenie ryzyka
  3. 3. Zapoznanie się z programem MS Project 2007
   1. Tworzenie harmonogramu projektu
    1. Co trzeba zrobić?
     1. Określanie listy zadań
    2. Jakie rezultaty ma dać projekt i w jakim czasie?
     1. Dodawanie kamieni milowych do harmonogramu projektu
    3. Jak każde z zadań zależy od innych?
     1. Tworzenie zależności między zadaniami
    4. Kto ma wykonać pracę?
     1. Lista uczestników projektu
     2. Przypisanie zasobów do zadań
    5. Jak długo będzie to wszystko trwało?
   2. Zachowywanie projektu
  4. 4. Podział pracy na zadania
   1. Identyfikacja pracy do wykonania
    1. Podział pracy
     1. Zstępujące podejście do WBS
     2. Opracowanie WBS według następstwa czasowego
     3. Wstępujące podejście do WBS
    2. Kiedy dość oznacza dość?
   2. Opracowanie WBS w MS Project 2007
    1. Tworzenie WBS w MS Project 2007 metodą zstępującą
    2. Tworzenie i modyfikowanie WBS na bieżąco
   3. Ustanawianie własnych kodów hierarchii WBS
   4. Dokumentowanie WBS w innym programie
   5. Importowanie WBS do MS Project 2007
   6. Szczegółowe dokumentowanie zestawów prac
    1. Tworzenie dokumentacji zestawów prac w Wordzie
     1. Tworzenie szablonu Worda
     2. Otwieranie szablonu Worda
    2. Dowiązanie dokumentacji zestawu prac do harmonogramu
  5. 5. Szacowanie czasu pracy
   1. Czym jest praca i czas trwania?
   2. Opracowanie dobrych oszacowań
    1. Jaka dokładność jest wymagana?
    2. Sposoby szacowania pracy
    3. Pozyskiwanie oszacowań od właściwych ludzi
    4. Nie należy prosić o pojedyncze liczby
    5. Nie zabezpieczać oszacowań
     1. Niekorzystne efekty zabezpieczania
     2. Wykorzystanie marginesu bezpieczeństwa do zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu
    6. Sprzężenie zwrotne przy szacowaniu
   3. Wprowadzanie oszacowań do programu MS Project 2007
    1. Eksport zestawów zadań do Excela
    2. Importowanie oszacowań do programu MS Project 2007
  6. 6. Opracowywanie harmonogramu projektu
   1. Tworzenie nowego projektu
    1. Tworzenie pustego projektu
    2. Tworzenie projektu na podstawie szablonu
    3. Szybki dostęp do szablonów użytkownika
   2. Zapisywanie nowego projektu
    1. Zapisywanie projektu w plikach innego typu
    2. Ochrona plików projektów
   3. Ustawianie opcji projektu
    1. Ustawianie daty rozpoczęcia projektu
    2. Określenie standardowych dni pracy
     1. Wybieranie kalendarza dla projektu
     2. Ustawianie opcji kalendarza
   4. Dodawanie zadań do projektu
    1. Dodawanie zadań
    2. Tworzenie kamieni milowych
    3. Tworzenie zadań cyklicznych
   5. Wstawianie, przemieszczanie i usuwanie zadań
    1. Wstawianie zadań
    2. Przemieszczanie zadań
    3. Kopiowanie zadań
    4. Usuwanie zadań
    5. Zmiana poziomu zarysu zadania
  7. 7. Tworzenie harmonogramu łatwego w utrzymaniu
   1. Jak zadania wzajemnie na siebie oddziałują?
   2. Tworzenie zależności zadań
    1. Tworzenie zależności Zakończenie-rozpoczęcie
    2. Tworzenie i modyfikacja wszelkich typów zależności zadań
     1. Wypełnianie formularza zadania w widoku Wykres Gantta
     2. Opracowywanie zależności zadań w oknie dialogowym Informacje o zadaniu
     3. Definiowanie zależności zadań w obszarze tabeli wprowadzania
     4. Dwukrotne kliknięcie istniejącej zależności
    3. Opóźnianie i nakładanie zadań
   3. Określanie czasu realizacji zadania za pomocą kalendarzy
   4. Utrzymywanie elastycznego harmonogramu
    1. Typy ograniczeń
    2. Ustanawianie i zmiana ograniczeń
    3. Zapobieganie niepożądanym ograniczeniom
    4. Ustawianie przypomnień o terminach ostatecznych
 5. II. Planowanie projektu. Więcej niż tylko opracowanie harmonogramu
  1. 8. Budowanie zespołu projektu
   1. Określanie zasobów projektu
    1. Kto odpowiada za co?
     1. Tworzenie macierzy odpowiedzialności w Excelu
    2. Kto raportuje komu?
     1. Tworzenie schematu organizacyjnego projektu w Visio
   2. Jak rozumieć typy zasobów w MS Project 2007?
   3. Dodawanie zasobów w MS Project 2007
    1. Ręczne dodawanie zasobów
    2. Importowanie zasobów z innych programów
     1. Importowanie zasobów z Excela
     2. Importowanie zasobów z książki adresowej
    3. Usuwanie zasobów
   4. Dostarczanie szczegółowych informacji o zasobach
    1. Uzupełnianie informacji ogólnych
    2. Określanie, kiedy zasoby pracują
     1. Określanie harmonogramu pracy zasobu
     2. Określanie, jak długo zasoby są dostępne
    3. Definiowanie kosztu dla zasobów roboczych i materiałowych
    4. Tworzenie zasobów kosztowych
  2. 9. Łączenie zasobów z zadaniami
   1. Przydzielanie zasobów roboczych do zadań
    1. Przypisywanie zasobów przy użyciu okienka dialogowego
    2. Przypisywanie zasobów w formularzu zadania
    3. Przypisywanie zasobów w tabeli wprowadzania widoku Wykres Gantta
     1. Kopiowanie zasobu do wielu zadań
   2. Znalezienie właściwych zasobów
    1. Wyszukiwanie zasobów według określonych kryteriów
     1. Wyszukiwanie zasobów mających wolny czas
     2. Szczegółowe przeglądanie dostępności
   3. Przypisywanie zasobów materiałowych do zadań
   4. Zrozumieć czas trwania, pracę i jednostki
   5. Modyfikacja przydziałów zasobów
   6. Dodawanie i usuwanie zasobów z zadań
    1. Kiedy nakład pracy określa harmonogram
    2. Kontrolowanie zmian przydziałów za pomocą pola Typ zadania
     1. Utrzymanie tych samych jednostek dla przydzielonych zasobów
     2. Zachowanie czasu trwania
     3. Zachowanie niezmiennego nakładu pracy
  3. 10. Czy harmonogram działa?
   1. Sprawdzenie ustawienia zadań
    1. Przeglądanie zależności między zadaniami
    2. Uwalnianie zadań spod ograniczeń
   2. Definiowanie harmonogramów pracy za pomocą kalendarzy
    1. Tworzenie nowych kalendarzy
    2. Modyfikowanie kalendarzy
     1. Wybór kalendarza do modyfikacji
     2. Definiowanie standardowego tygodnia roboczego dla kalendarza
     3. Konfigurowanie dodatkowych harmonogramów tygodni roboczych
     4. Konfigurowanie urlopów i innych wyjątków od harmonogramu pracy
     5. Definiowanie wyjątków cyklicznych
    3. Stosowanie kalendarzy
   3. Urzeczywistnianie przypisań
    1. Przydzielanie pracowników dostępnych w niepełnym wymiarze godzin
    2. Modelowanie produktywności w programie MS Project 2007
    3. Dopasowywanie zadań do możliwości zasobu
   4. Równoważenie obciążenia pracą
    1. Wyszukiwanie nadmiernych i zbyt małych alokacji
     1. Wyszukiwanie zasobów z nadmierną alokacją za pomocą Arkusza zasobów
     2. Wyszukiwanie zasobów z nadmierną alokacją za pomocą Wykresu zasobów
     3. Przeglądanie przydziałów w widoku Obciążenie zasobów
     4. Przeglądanie i bilansowanie przydziałów w widoku Alokacja zasobów
     5. Drukowanie raportów alokacji
    2. Korygowanie przydziałów w celu poprawy alokacji
     1. Akceptowanie nadmiernych alokacji
     2. Zastępowanie zasobów
     3. Opóźnianie przydziałów
     4. Dopasowywanie rozkładu pracy
    3. Bilansowanie przydziałów
    4. Podstawy bilansowania zasobów
    5. Konfigurowanie opcji bilansowania
    6. Ustalanie priorytetów projektów i zadań
     1. Zmienianie priorytetu zadania
     2. Zmienianie priorytetu projektu
  4. 11. Ustanawianie budżetu projektu
   1. Umieszczanie metki z ceną na projekcie
   2. Wprowadzanie kosztów zasobów
   3. Przygotowania do obliczeń kosztów
    1. Przydzielanie zasobów kosztowych do zadań
     1. Przydzielanie zasobów kosztowych za pomocą okna dialogowego Przydzielanie zasobów
     2. Przydzielanie zasobów kosztowych w tabeli
    2. Wprowadzanie osobliwych kosztów dla zadań
   4. Przeglądanie informacji o kosztach
    1. Przeglądanie całkowitych kosztów projektu
     1. Przeglądanie całkowitego kosztu projektu w oknie dialogowym Statystyka projektu
     2. Przeglądanie całkowitego kosztu projektu w raporcie Podsumowanie projektu
     3. Przeglądanie całkowitego kosztu projektu w zadaniu sumarycznym
    2. Przeglądanie kosztów zadań, zasobów i przydziałów
    3. Dodawanie niestandardowych informacji o budżecie
   5. Porównywanie kosztów z budżetem
    1. Etap 1. Tworzenie i wyznaczanie zasobów budżetowych
    2. Etap 2. Przydzielanie zasobów budżetowych do zadań sumarycznych projektu
    3. Etap 3. Wpisywanie nakładów kosztów i pracy dla zasobów budżetowych
     1. Wprowadzanie sum budżetowych dla projektu
     2. Wprowadzanie sum budżetowych dla przedziałów czasowych
    4. Etap 4. Tworzenie powiązań między zasobami i ich typami budżetu
     1. Tworzenie niestandardowego pola tekstowego zasobu
     2. Kategoryzowanie zasobów według kategorii budżetu
    5. Etap 5. Porównywanie wartości zasobu budżetowego
   6. Redukowanie kosztów projektu
    1. Wyszukiwanie błędnych kosztów
    2. Korygowanie harmonogramu
    3. Korygowanie przydziałów
    4. Ponowne przemyślenie budżetu projektu
   7. Konfigurowanie roku finansowego projektu
   8. Przypisywanie kodów księgowych
    1. Wpisywanie kodów księgowych do pola niestandardowego
    2. Tworzenie wielopoziomowych kodów księgowych
     1. Wybieranie i nazywanie nowego kodu konspektu
     2. Ustawianie formatu dla wielopoziomowego kodu księgowego
     3. Tworzenie wielopoziomowej tabeli odnośników dla kodu księgowego
    3. Stosowanie kodów księgowych w projekcie
  5. 12. Dopracowywanie harmonogramu projektu
   1. Ocena harmonogramu projektu
    1. Porównywanie dat zakończenia z terminami ostatecznymi
    2. Wyszukiwanie zadań najlepiej nadających się do skrócenia
     1. Wyświetlanie ścieżki krytycznej w programie MS Project 2007
     2. Wyświetlanie zadań krytycznych w tabeli Wykresu Gantta
    3. Sprawdzanie kosztów projektu
     1. Sprawdzanie całkowitych kosztów projektu
     2. Wyświetlanie kosztów zadań i przydziałów
     3. Wykorzystywanie raportów o kosztach
   2. Nowe narzędzia wspomagające dokonywanie zmian w programie MS Project 2007
    1. Zobaczyć, dlaczego zadania rozpoczynają się w danym momencie
    2. Zobaczyć wyniki zmian
    3. Gra w „co jeśli”
   3. Korygowanie przydziałów zasobów
    1. Zwiększanie liczby jednostek w celu skrócenia czasu trwania
    2. Przydzielanie innego zasobu
    3. Dodawanie zasobów
    4. Wykorzystanie zapasu czasu do skrócenia harmonogramu
   4. Dzielenie zadań na mniejsze fragmenty
   5. Nakładanie zadań
    1. Wyszukiwanie zadań do przekazania na szybką ścieżkę
    2. Modyfikowanie zależności między zadaniami w celu nałożenia zadań
   6. Płacenie więcej za szybszą dostawę
    1. Czas kontra pieniądze
    2. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do wyboru zadań do skrócenia
  6. 13. Zapisywanie planu projektu
   1. Uzyskiwanie akceptacji planu
   2. Przechowywanie dokumentów projektu
   3. Zachowywanie pierwotnego planu w programie MS Project 2007
    1. Ustawianie planu bazowego
     1. Edytowanie ustawionego planu bazowego
    2. Ustawianie dodatkowych planów bazowych
    3. Dodawanie nowych zadań do planu bazowego
    4. Zapisywanie zestawów dat rozpoczęcia i zakończenia
    5. Czyszczenie planu bazowego
    6. Przeglądanie planów bazowych
     1. Przeglądanie wartości bieżących i planu bazowego w widoku Wykres Gantta
     2. Przeglądanie wartości planu bazowego w tabeli
 6. III. Realizacja projektów
  1. 14. Śledzenie postępu
   1. Wybór najlepszego sposobu śledzenia postępu
   2. Uzyskiwanie danych o postępie i kosztach
    1. Zbieranie informacji o postępie prac nad zadaniami od członków zespołu
     1. Odbieranie informacji o postępach za pośrednictwem poczty elektronicznej
     2. Osobiste zbieranie danych
     3. Importowanie informacji z innych programów
    2. Zbieranie danych postępu o innych zasobach
   3. Wprowadzanie rzeczywistego postępu w programie MS Project 2007
    1. Aktualizacja postępu zadania
     1. Wprowadzanie procentu wykonania
     2. Wprowadzanie rzeczywistego czasu trwania i pozostałego czasu trwania
     3. Wprowadzanie rzeczywistego rozpoczęcia i zakończenia
    2. Aktualizacja projektu z użyciem postępu przydziału zasobów
     1. Wprowadzanie procentu wykonanej pracy
     2. Wprowadzanie pracy ukończonej i pozostałej
     3. Wprowadzanie pracy rzeczywistej według przedziałów czasu
     4. Projektowanie widoku śledzenia przydziałów
    3. Globalna aktualizacja projektu
     1. Ponowne tworzenie harmonogramu dla niedokończonej pracy w projekcie
     2. Aktualizacja projektu zgodnie z harmonogramem
    4. Aktualizacja kosztów projektu
     1. Rzeczywiste koszty zasobów ludzkich i sprzętowych
     2. Obliczanie rzeczywistych kosztów zasobów materiałowych
     3. Obliczanie rzeczywistych kosztów zasobów kosztowych
     4. Aktualizowanie kosztów stałych
  2. 15. Ocena wydajności projektu
   1. Wartości planowe, bazowe i rzeczywiste
   2. Czy projekt jest wykonywany punktualnie?
    1. Sprawdzanie stanu na poziomie projektu
    2. Przeglądanie ścieżki krytycznej
     1. Oglądanie ścieżki krytycznej
     2. Przeglądanie zmian w ścieżce krytycznej
     3. Tworzenie listy kontrolnej ścieżki krytycznej
    3. Wyszukiwanie opóźnionych zadań
    4. Wyszukiwanie zadań mogących napotkać problemy
   3. Sprawdzanie pracy
    1. Wyszukiwanie nadmiernych alokacji
    2. Wyszukiwanie pracy przekraczającej budżet
   4. Czy projekt mieści się w budżecie?
    1. Porównywanie kosztów za pomocą widoków i filtrów
    2. Ocena kosztów z użyciem raportów
    3. Porównywanie kosztów projektu z budżetem
   5. Analiza wartości wypracowanej
    1. Ocena wydajności za pomocą mierników wartości wypracowanej
    2. Analiza wykresu wartości wypracowanej
    3. Inne mierniki wartości wypracowanej
    4. Przeglądanie wartości wypracowanej
    5. Sterowanie sposobem obliczania wartości wypracowanej przez MS Project 2007
   6. Powrót do planu
    1. Przegląd technik korygujących
    2. Przydzielanie nadgodzin
  3. 16. Zarządzanie zmianą
   1. Tworzenie systemu zarządzania zmianą
    1. Zarządzanie żądaniami zmian
    2. Rada oceniająca zmiany: decydowanie o zmianach
    3. Śledzenie żądań zmian
   2. Zarządzanie zmianami w programie MS Project 2007
    1. Określanie efektów proponowanych zmian
     1. Tworzenie kopii projektu dla scenariuszy „co jeśli”
     2. Tworzenie planu bazowego „co jeśli”
    2. Wprowadzanie zatwierdzonych zmian do projektu
    3. Oznaczanie żądań zmian w programie MS Project 2007
  4. 17. Raportowanie na temat projektów
   1. Przegląd raportów dostępnych w programie MS Project 2007
    1. Stan ogólny
    2. Wydajność finansowa
    3. Zarządzanie zadaniami
    4. Zarządzanie zasobami
   2. Raporty tekstowe
    1. Generowanie raportów tekstowych
    2. Dostosowywanie raportów tekstowych
     1. Tworzenie lub kopiowanie raportu
     2. Dostosowywanie raportów o zadaniach lub zasobach
     3. Dostosowywanie raportu ze skalą czasu
     4. Dostosowywanie raportu kalendarzowego
   3. Praca z raportami wizualnymi
    1. Generowanie raportu wizualnego
    2. Zmienianie i formatowanie raportu wizualnego tworzonego w Excelu
     1. Dodawanie pól do wykresu
     2. Filtrowanie wyświetlanych danych
     3. Kategoryzowanie informacji
     4. Podsumowywanie i analiza szczegółowa
     5. Formatowanie wykresu
    3. Zmienianie i formatowanie raportu wizualnego tworzonego w Visio
    4. Dopasowywanie szablonów raportów wizualnych
    5. Zapisywanie danych raportu
  5. 18. Kończenie projektu
   1. Uzyskiwanie akceptacji projektu
   2. Zapinanie na ostatni guzik
   3. Tworzenie raportów zamykających projekt
    1. Podsumowywanie projektu
    2. Raportowanie wydajności
     1. Wydajność kosztów
     2. Wydajność harmonogramu
     3. Wydajność jakości
    3. Dokumentowanie wyciągniętych wniosków
     1. Nie pomijać tego kroku!
     2. Zbieranie informacji
     3. Pamiętanie wniosków
   4. Co zrobić z informacjami o projekcie?
 7. IV. Możliwości programu MS Project 2007
  1. 19. Praca nad wieloma projektami
   1. Zarządzanie wieloma projektami
    1. Tworzenie projektu głównego
    2. Usuwanie projektu z projektu głównego
    3. Łączenie zadań z różnych projektów
   2. Współużytkowanie zasobów
    1. Tworzenie puli zasobów
    2. Łączenie projektu z pulą zasobów
    3. Otwieranie i zapisywanie projektów współużytkujących
    4. Odłączanie projektu współużytkującego od puli zasobów
    5. Edytowanie informacji w puli zasobów
  2. 20. Wymiana danych między programami
   1. Kopiowanie informacji
    1. Kopiowanie danych projektu do innych programów
    2. Kopiowanie danych z innych programów do programu MS Project 2007
    3. Tworzenie obrazów informacji o projekcie
     1. Tworzenie obrazu dla Worda, PowerPointa lub Visio
     2. Tworzenie obrazu widoku programu MS Project 2007
   2. Importowanie i eksportowanie danych
    1. Importowanie danych do programu MS Project 2007
    2. Eksportowanie danych z programu MS Project 2007
    3. Korzystanie z istniejącej mapy
    4. Wymiana danych z Excelem
     1. Eksportowanie danych programu MS Project 2007 do Excela
     2. Eksportowanie całego projektu do Excela
     3. Importowanie danych z Excela
     4. Importowanie danych za pomocą szablonu Excela
    5. Praca z programami MS Project 2007 i Visio
     1. Wyświetlanie danych projektu w Wykresie Gantta w Visio
     2. Wyświetlanie danych projektu na osi czasu w Visio
     3. Eksportowanie Wykresów Gantta programu Visio do programu MS Project 2007
     4. Eksportowanie osi czasu programu Visio do programu MS Project 2007
  3. 21. Łączenie i osadzanie
   1. Łączenie i osadzanie danych programu MS Project 2007 w innych programach
    1. Łączenie plików programu MS Project 2007 w innych programach
    2. Osadzanie plików programu MS Project 2007 w innych programach
    3. Łączenie danych z tabel programu MS Project 2007 do innych programów
   2. Łączenie i osadzanie danych w programie MS Project 2007
    1. Łączenie i osadzanie całych plików w programie MS Project 2007
    2. Łączenie i osadzanie fragmentów plików w programie MS Project 2007
    3. Łączenie danych tabelarycznych w programie MS Project 2007
   3. Praca z połączonymi i osadzonymi obiektami
    1. Edycja połączonych obiektów
    2. Zarządzanie połączonymi obiektami
    3. Edytowanie osadzonych obiektów
  4. 22. MS Project 2007 w internecie
   1. Tworzenie hiperłączy do informacji
    1. Tworzenie hiperłącza do pliku lub strony WWW
    2. Modyfikowanie hiperłączy
    3. Tworzenie hiperłącza do lokalizacji w pliku programu MS Project 2007
   2. Integrowanie programów MS Project 2007 i Outlook
    1. Dodawanie zadań programu MS Project 2007 do Outlooka
    2. Importowanie zadań z Outlooka
    3. Budowanie listy zasobów na podstawie książki adresowej Outlooka
    4. Przesyłanie informacji o projekcie do innych osób
     1. Przesyłanie plików programu MS Project 2007 za pośrednictwem poczty elektronicznej
     2. Przekazywanie pliku programu MS Project 2007 do wielu odbiorców
     3. Publikowanie pliku programu MS Project 2007 w folderze Exchange
 8. V. Dostosowywanie programu MS Project 2007 do własnych potrzeb
  1. 23. Dostosowywanie widoków
   1. Tworzenie własnego widoku
    1. Modyfikowanie podstawowej zawartości widoku
     1. Modyfikowanie widoków prostych
     2. Modyfikowanie widoku złożonego
    2. Tworzenie nowego widoku
    3. Zmienianie wyglądu widoku Wykres Gantta
     1. Zmienianie wyglądu pasków zadań
     2. Zmienianie tekstu paska zadania
     3. Projektowanie własnego stylu pasków zadań
     4. Umieszczanie kilku pasków zadań w tym samym miejscu
     5. Zmienianie układu pasków zadań
     6. Zmienianie wyglądu linii siatki
     7. Szybkie formatowanie za pomocą Kreatora wykresu Gantta
    4. Dopasowywanie skali czasu
    5. Zmienianie wyglądu widoku obciążeń
    6. Dopasowywanie wykresu zasobów
     1. Wybieranie pól do wyświetlenia
     2. Zmienianie wyglądu słupków Wykresu zasobów
    7. Modyfikowanie diagramu sieciowego
     1. Wybieranie pól i formatowanie ramek diagramu sieciowego
     2. Zmienianie układu ramek
    8. Dopasowywanie widoku Kalendarz
   2. Zmienianie tabel
    1. Przełączanie tabeli w widoku
    2. Zmienianie zawartości tabeli
    3. Modyfikowanie definicji tabeli
    4. Tworzenie nowej tabeli
   3. Zmienianie wyglądu tekstu
    1. Zmienianie kategorii tekstu
    2. Zmienianie wybranego tekstu
   4. Filtrowanie informacji
    1. Tworzenie i edytowanie filtrów
    2. Definiowanie filtrów
     1. Porównywanie pola z wartością
     2. Porównywanie dwóch pól
     3. Tworzenie filtrów z wieloma testami
     4. Tworzenie zmiennych filtrów
    3. Szybkie i niedokładne filtrowanie za pomocą Autofiltru
   5. Grupowanie elementów projektu
    1. Praca z grupami
    2. Tworzenie grupy
    3. Zmienianie interwału grupy
  2. 24. Definiowanie własnych pól i formularzy
   1. Definiowanie własnych pól
    1. Dostosowywanie pola
     1. Tworzenie listy prawidłowych wartości
     2. Obliczanie wartości pola
     3. Obliczanie wartości w wierszach sumarycznych
     4. Graficzne prezentowanie wartości
    2. Kodowanie zadań i zasobów
     1. Tworzenie szablonu wartości kodu konspektu
     2. Tworzenie tabeli odnośników dla kodów konspektu
   2. Tworzenie własnych formularzy
    1. Tworzenie formularza
     1. Dodawanie pola do formularza
     2. Dodawanie tekstu do formularza
     3. Umieszczanie przycisków na formularzu
     4. Grupowanie zawartości formularza
  3. 25. Dostosowywanie pasków narzędzi i menu
   1. Dopasowywanie menu i pasków narzędzi
    1. Przed dostosowaniem menu lub paska narzędzi
    2. Dodawanie poleceń do menu lub paska narzędzi
    3. Dodawanie menu do innego menu lub paska narzędzi
    4. Modyfikowanie elementu menu lub paska narzędzi
     1. Edytowanie obrazów przycisków
     2. Usuwanie wpisów z menu i pasków narzędzi
     3. Zmienianie kolejności wpisów w menu lub na pasku narzędzi
     4. Zmienianie szerokości listy rozwijanej
   2. Tworzenie nowych pasków narzędzi i menu
    1. Tworzenie nowego paska narzędzi
    2. Kopiowanie paska narzędzi w celu utworzenia nowego
   3. Edytowanie pasków narzędzi i menu
    1. Zmienianie nazw pasków zadań i menu
    2. Usuwanie pasków narzędzi i menu
     1. Usuwanie w Organizatorze
   4. Tworzenie skrótów klawiszowych
  4. 26. Projekty wielokrotnego użytku: szablony
   1. Udostępnianie niestandardowych elementów
   2. Przechowywanie ustawień i elementów programu MS Project 2007
    1. Kopiowanie elementów między plikami
     1. Udostępnianie elementów niestandardowych nowym projektom
     2. Udostępnianie elementu niestandardowego innej osobie
    2. Usuwanie niestandardowych elementów z plików
    3. Zmienianie nazw elementów niestandardowych
   3. Budowanie szablonów projektów
    1. Tworzenie szablonu projektu
    2. Ułatwianie odnalezienia szablonów
    3. Edytowanie szablonu
    4. Tworzenie pliku projektu na podstawie szablonu
  5. 27. Oszczędzanie czasu z użyciem makr
   1. Co można zrobić za pomocą makr?
   2. Nagrywanie makr
   3. Uruchamianie makr
    1. Uruchamianie makr za pomocą okna dialogowego Makra
    2. Uruchamianie makr za pomocą paska narzędzi lub menu
    3. Użycie skrótów klawiszowych do uruchamiania makr
   4. Przeglądanie i edytowanie kodu makra
   5. Nauka programowania w programie MS Project 2007
 9. VI. Dodatki
  1. A. Instalowanie programu MS Project 2007
   1. Instalowanie programu MS Project 2007
    1. Przed instalacją
    2. Pierwsza instalacja programu MS Project 2007
    3. Dostosowywanie instalacji
    4. Aktualizacja wcześniejszych wersji
   2. Aktywacja programu MS Project 2007
   3. Konserwacja i naprawianie programu MS Project 2007
    1. Dodawanie i usuwanie funkcji
    2. Naprawianie instalacji
    3. Deinstalacja programu MS Project 2007
  2. B. Uzyskiwanie pomocy
   1. W poszukiwaniu systemu pomocy
    1. W poszukiwaniu odpowiedzi
    2. Pomoc docelowa
    3. Pomoc online i offline
   2. Microsoft Office Online
    1. Interaktywne i dogłębne wsparcie
    2. Dyskusja między użytkownikami
    3. Blogi
  3. C. Skróty klawiszowe
   1. Jak używać skrótów klawiszowych?
   2. Skróty klawiszowe w programie MS Project 2007
    1. Ogólne skróty klawiszowe
    2. Tworzenie konspektu projektu
    3. Wyświetlanie informacji o projekcie
    4. Poruszanie się w widoku
    5. Zaznaczanie elementów w tabeli widoku
    6. Skróty klawiszowe służące do edycji w widoku
    7. Nawigowanie w oknach dialogowych i formularzach
    8. Skróty pomocy
 10. Indeks
 11. Copyright

Product information

 • Title: Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik
 • Author(s): Bonnie Biafore
 • Release date: October 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324614356