O'Reilly logo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Bonnie Biafore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Szacowanie czasu pracy

Kolejnym krokiem po określeniu zadań, jakie składają się na projekt, jest stwierdzenie, ile godzin lub dni roboczych potrzeba na realizację prac związanych z tymi zadaniami. Na przykład trzeba wiedzieć, ile czasu zajmie klepanie i lakierowanie przodu samochodu, aby dało się określić, czy rodzice zdążą wrócić z urlopu przed zakończeniem napraw i dowiedzą się o stłuczce.

Nie da się przewidzieć przebiegu realizacji projektu z absolutną dokładnością. Niemniej jednak warto możliwie dokładnie oszacować pracę i czas trwania, gdyż zarówno zawyżone, jak i zaniżone przybliżenia mogą stać się źródłem problemów. Zawyżenia mogą doprowadzić do porzucenia projektu, zanim jeszcze zacznie się jego realizacja. Z drugiej strony ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required