O'Reilly logo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Bonnie Biafore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Tworzenie harmonogramu łatwego w utrzymaniu

W programie MS Project 2007 jest jak w życiu — podstawą sukcesu są poprawne relacje. Podczas definiowania relacji między zadaniami, zwanych zależnościami zadań, program wylicza daty rozpoczęcia i zakończenia zadań w zależności od tego, jak poszczególne zadania na siebie wzajemnie wpływają. Jedne zadania muszą się zakończyć, żeby inne mogły się rozpocząć. Na przykład prawo grawitacji wymusza wykonanie fundamentu przed rozpoczęciem wylewania betonu w ściany parteru.

Po zdefiniowaniu wszystkich zależności zadania bezproblemowo układają się w sekwencje, w rezultacie czego powstaje harmonogram realizacji projektu od daty rozpoczęcia pierwszego zadania aż do daty zakończenia ostatniego. Właśnie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required