O'Reilly logo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Bonnie Biafore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Ustanawianie budżetu projektu

Realizacja projektów kosztuje. Niezależnie od tego, czy planuje się mały wyjazd działu pod koniec miesiąca, czy buduje się stację kosmiczną, która będzie wystrzelona w 2020 roku, budżet projektu stanowi kluczowy czynnik przy podejmowaniu wszelkich decyzji związanych z planowaniem i śledzeniem realizacji.

Budżet jest kryterium kontrolnym — linią na piasku, której koszty projektu nie mogą przekroczyć. Początkowo koszt projektu opiera się na prognozach dokonywanych dla planowanych zadań i przydzielonych im zasobów. Po rozpoczęciu realizacji projektu menedżer zaczyna śledzić postępy pracy nad zadaniami, a MS Project 2007 koryguje te prognozy tak, aby odzwierciedlały rzeczywistą pracę i koszty. Jednym z zadań ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required