O'Reilly logo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Bonnie Biafore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Śledzenie postępu

Po zakończeniu planowania projektu i uzyskaniu wszystkich zatwierdzeń zapisuje się plan bazowy projektu i daje sygnał do rozpoczęcia pracy. W tym momencie menedżera projektu może kusić, by usiąść wygodnie i spocząć na laurach. Najtrudniejsza część pracy jest już za nim, nieprawdaż?

Nie. Gdy przekroczy się próg między planowaniem i rozpoczęciem realizacji, czeka jeszcze sporo wyzwań. To właśnie na etapie realizacji kierownicy projektów naprawdę zarabiają pieniądze — monitorują postępy, szacują wydajność, dokonują poprawek, jeżeli jest to konieczne, oraz zarządzają zmianami, które są nieuniknione w każdym projekcie.

Zanim będzie można sprawdzić, jak jest realizowany projekt i czy jest konieczne wprowadzenie poprawek, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required