O'Reilly logo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Bonnie Biafore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 16. Zarządzanie zmianą

Niezależnie od tego, jak płynnie czy dokładnie zaplanuje się projekt, nie można przewidzieć wszystkich przyszłych wydarzeń. Zarządzanie projektem jest złożoną mieszanką zarządzania czasem, zasobami i kosztami. Nie sposób jednak zapomnieć o zarządzaniu ryzykiem, problemami i zmianą. Tak naprawdę część osób uważa, że zarządzanie projektami jest w zasadzie zarządzaniem zmianą.

Zmiany w projekcie są bardzo różnorodne. Zmiana może być niewielka, jak na przykład wprowadzenie przeoczonego zadania. Dużą zmianę stanowi redukcja kosztów, wykluczająca podwykonawców i zasoby tymczasowe. Zmiany można podzielić na dwie duże kategorie — takie, które menedżer projektu rozwiązuje sam, bez uzyskiwania zgody innych osób, oraz takie, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required