O'Reilly logo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Bonnie Biafore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 22. MS Project 2007 w internecie

Współcześnie biznes jest uzależniony od internetu w takim samym stopniu jak od telefonów komórkowych i faksów. Choć MS Project 2007 nie jest przeglądarką internetową ani klientem poczty elektronicznej, nie odcina użytkownika od sieci. Zdecydowanie nie. Podobnie jak donośniki pomagają mu przeglądać strony WWW, tak hiperłącza w programie MS Project 2007 odsyłają do takich stron. Można za ich pomocą uzyskać dostęp do innych plików.

Jak każdy szanujący się program Microsoftu, tak MS Project 2007 jest silnie powiązany z Outlookiem. Na przykład można współdzielić zadania i kontakty między MS Project 2007 i Outlookiem (dzięki czemu można na przykład wykorzystać funkcję przypominania programu Outlook). Możliwe ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required