O'Reilly logo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Bonnie Biafore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 23. Dostosowywanie widoków

Jak powyciągane koszulki, które nosiło się w szkole, nie pasują już do świata garniturów, tak też to, co sprawdza się w jednej organizacji, nie musi być odpowiednie w innej. Nawet jeżeli pozostaje się w tej samej pracy albo przy tym samym projekcie, to, co chce się zobaczyć, zmienia się wraz z upływem czasu.

Na szczęście MS Project 2007 daje sporą kontrolę nad tym, co będzie wyświetlane w danym oknie. Można dostosowywać lub tworzyć widoki, aby wyświetlić potrzebne informacje o projekcie w odpowiedni sposób, na przykład konfigurując paski zadań Wykresu Gantta w celu uwypuklenia ścieżki krytycznej czy też zadań zagrożonych. Większość widoków zawiera tabelę z informacjami, którą również można dopasować do własnych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required