O'Reilly logo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Bonnie Biafore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 25. Dostosowywanie pasków narzędzi i menu

Wielu kierowników projektów rozpoczyna korzystanie z programu MS Project 2007 od wybierania poleceń ze standardowych menu i pasków narzędzi. Po pewnym czasie okazuje się, że niektóre polecenia są wykorzystywane bardzo często, a inne prawie wcale. Wbudowane menu i paski narzędzi mogą zawierać tylko kilka spośród ulubionych poleceń. Tworząc niestandardowe menu i paski narzędzi, można zebrać ulubione polecenia w jednym miejscu, zajmującym mało przestrzeni na ekranie. Zajmuje to kilka minut, ale dopasowanie pasków narzędzi i menu w dłuższym okresie pozwala zaoszczędzić godziny.

Podpowiedź

W tym rozdziale opisano samodzielne dopasowywanie menu i pasków narzędzi. Jeżeli nie są konieczne aż tak poważne ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required