Wstęp

Zarządzanie projektami jest znane ludzkości od stuleci. Projektem była budowa górskiego miasta Machu Picchu, choć nie wiadomo, czy w języku starożytnych Inków istniało określenie „menedżer projektu”. Tak naprawdę, choć mało kto uświadamia to sobie, wiele osób pełniło funkcję menedżera projektu w pracy. Organizowali oni pracę i załatwiali sprawy, by osiągnąć zamierzone cele i efekty. Aby odnieść sukces w zarządzaniu projektami, trzeba jednak dysponować specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami. Nieważne, czy chodzi o budowę miasta na wzgórzu, czy o coś zwyczajniejszego, MS Project 2007 ma wiele do zaoferowania, pomagając w projektowaniu zadań, tworzeniu harmonogramu, przyznawaniu zasobów, śledzeniu postępów i wprowadzaniu do tego wszystkiego ...

Get Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.