Rozdział 1. Dlaczego mikrousługi oparte na zdarzeniach?

Przekazem jest medium

— Marshall McLuhan

McLuhan twierdzi, że to nie zawartość mediów, ale raczej zaangażowanie w ich środek przekazu ma wpływ na ludzkość i wprowadza fundamentalne zmiany w społeczeństwie. Gazety, radio, telewizja, internet, komunikatory i media społecznościowe zmieniły interakcje międzyludzkie i struktury społeczne dzięki naszemu zbiorowemu zaangażowaniu.

To samo dotyczy architektur systemów komputerowych. Wystarczy przyjrzeć się historii wynalazków z dziedziny informatyki, aby zauważyć, że komunikacja sieciowa, relacyjne bazy danych, rozwiązania Big Data i chmura obliczeniowa znacząco zmieniły sposób budowania architektur i wykonywania pracy. Każdy z tych wynalazków zmienił ...

Get Mikrousługi oparte na zdarzeniach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.