Rozdział 1. Programowanie obiektowe

W tym rozdziale poznasz podstawowe techniki programowania obiektowego (OOP[1]) w języku PHP. Niezależnie od tego, czy masz już jakieś doświadczenie w tej dziedzinie, dowiesz się, na czym tak naprawdę to polega, jak to stosować oraz dlaczego lepiej jest używać obiektów zamiast zwykłych funkcji i zmiennych. Znajdziesz tu opis programowania obiektowego od podstaw, czyli od tworzenia obiektów, po używanie interfejsów, stosowanie wyjątków oraz metod magicznych. W rzeczywistości programowanie obiektowe to bardziej kwestia filozofii niż techniki, chociaż w jego terminologii znajduje się kilka „trudnych” wyrazów, które tu rozszyfrujemy i oddemonizujemy.

Dlaczego programowanie obiektowe

Ponieważ przy użyciu samych funkcji ...

Get Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.