Rozdział 2. Bazy danych

Bazy danych i ogólnie: metody składowania danych to kluczowe elementy każdego dynamicznego serwisu internetowego. Dlatego też bardzo ważne jest, aby wiedzieć, kiedy należy użyć bazy danych, a w szczególności jak korzystać z rozszerzenia PDO (ang. PHP Data Object) do łączenia się z bazą. Sposoby korzystania z PDO przedstawimy na przykładzie jednej z najpopularniejszych baz danych, czyli MySQL. Należy jednak pamiętać, że w ten sam sposób można używać PDO do łączenia się z wieloma innymi bazami danych. Niezależnie więc od tego, jakiej bazy używasz w swoich projektach, informacje zawarte w tym rozdziale na pewno będą dla Ciebie przydatne.

Ponadto zamieściliśmy tu kilka wskazówek dotyczących projektowania baz danych — pomogą ...

Get Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.