Rozdział 4. Wzorce projektowe

W tym rozdziale poznasz pewne ważne zasady projektowania programów, mogące stanowić architekturalną podstawę wielu Twoich przyszłych projektów.

W programowaniu określono najlepsze sposoby wykonywania różnych czynności, tak jak w realnym świecie, gdzie np. ubrania najpierw się pierze, a potem wkłada do suszarki albo rozwiesza. Niektóre kwestie dotyczące planowania architektury programów mają zdefiniowane najlepsze rozwiązania, zwane wzorcami projektowymi.

Czym są wzorce projektowe

Młotek – gwóźdź. Śrubokręt – wkręt. Do każdej pracy potrzebne są odpowiednie narzędzia. Wzorce projektowe są właśnie takim zestawem narzędzi w rękach programisty. Czasami aby wykonać zadanie, wystarczy tylko jedno z nich, czasami trzeba będzie ...

Get Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.