Rozdział 1. Zaczynamy

Był styczeń 2003 roku. Praca na stanowisku inżyniera sieci obsługującego sieci centrów danych w Cisco nie mogła być lepsza. 21 stycznia mój zespół świętował wyłączenie przez wiceprezesa ostatniej centrali typu Avaya PBX, dzięki czemu połączenia telefoniczne kampusu Research Triangle Park (TRP) były w 100 procentach obsługiwane w technologii VoIP. Właśnie zakończyliśmy unowocześnianie okablowania i sprzętu sieci WAN i mieliśmy nadzieję na zwiększenie dostępności naszych zdalnych centrów. Niestety 25 stycznia (to była sobota) robak SQL Slammer poczynił spustoszenie w sieciach całego świata. Robak ten, znany również pod nazwą Sapphire, atakował niezabezpieczone serwery MS-SQL, wykorzystując do tego złośliwy i samorozprzestrzeniający ...

Get Monitoring i bezpieczeństwo sieci now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.