Co może się nie udać?

Nie zawsze stosujemy się do swoich własnych porad. W tym podrozdziale przedstawimy przykłady zespołów, którym nie udało się zaimplementować jednego z kroków podczas tworzenia systemu monitorowania i efekty, jakie z tego powodu powstały. Niektóre z przykładów prezentują nasze własne błędy, a inne są anegdotami opowiadanymi przez znanych nam specjalistów od reagowania na incydenty. W każdym przypadku postaraliśmy się o zmianę nazwisk, żeby uniknąć podawania utajnionych informacji i wystawienia pewnych osób na pośmiewisko.

Tworzenie reguł

Oto dwie historie ilustrujące wagę jednej z najbardziej podstawowych zasad: tworzenia i precyzowania reguł jeszcze przed rozpoczęciem monitorowania.

Radek monitoruje ryzykowne przedsięwzięcie ...

Get Monitoring i bezpieczeństwo sieci now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.