Monitorowanie czarnej listy

Tworzenie listy zabronionych zdarzeń lub elementów (zwyczajowo nazywa się ją czarną listą — ang. blacklist) jest najprostszą metodą monitorowania bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu czarnej listy możemy przygotować narzędzia wykrywające zakazane elementy i zdefiniować procedury mające na celu ochronę przed nimi. Technika ta najskuteczniejsza jest pod poniższymi warunkami:

Możliwe jest dokładne i niezawodne wykrycie oznak niebezpiecznego lub złośliwego zachowania

Niektóre znaki są wystarczającym sygnałem, że dzieje się coś niedobrego. Punkt kontrolny na lotnisku poszukuje w bagażu zakazanych przedmiotów, takich jak broń lub wybuchowe środki chemiczne. Jeżeli jednak elementy, których poszukujemy, nie wskazują jednoznacznie ...

Get Monitoring i bezpieczeństwo sieci now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.