Szybko zmieniający się kształt zagrożeń

Chyba każdy słyszał już, że „dawno minęły dni, gdy nastolatki i script kiddies siali zamęt tylko po to, żeby się pokazać”. W końcu lat 90. i na początku XXI wieku można było zauważyć ogromny wzrost liczby ataków tylu DoS. Szkodliwe oprogramowanie (ang. malware) będące główną siłą napędową tych ataków rozwinęło się z prostych programów atakujących pojedynczą lukę w wielkie i złożone systemy wykorzystujące wiele luk w systemie operacyjnym i różnych aplikacjach.

Przyjrzyjmy się opisowi metody infekcji stosowanej przez robaka Nachi (z 2003 roku):
  • Ten robak rozprzestrzenia się, wykorzystując luki w systemie Microsoft Windows (MS03-026).

  • Atakowane są również serwery WWW (IIS 5) podatne na atak MS03-007 na porcie ...

Get Monitoring i bezpieczeństwo sieci now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.