Telemetria sieci

Termin telemetria przywodzi na myśl obrazy satelitów i astronautów. Jest to technologia pozwalająca na zdalne dokonywanie pomiarów oraz raportowanie informacji interesujących w danym momencie operatora lub projektanta systemu. Słowo to pochodzi z greki, gdzie „tele” oznacza „zdalny”, a „metron” oznacza „pomiar”. W środowisku sieciowym telemetria oznacza zbieranie metadanych na temat komunikacji za pomocą protokołu IP pomiędzy różnymi systemami. Niektórzy dostawcy sprzętu sieciowego udostępniają możliwość zbierania i eksportowania metadanych o ruchu sieciowym w celu ich dalszej analizy. Narzędziem do telemetrii sieci, z którego korzystaliśmy najczęściej, jest system NetFlow firmy Cisco.

NetFlow

System NetFlow dokonuje pomiaru ...

Get Monitoring i bezpieczeństwo sieci now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.