Wdrażanie systemu NIDS

Wdrażanie systemu NIDS może być zadaniem nieco przytłaczającym, ale jeżeli zaczniemy pracę w typowym szablonem pasującym do naszego środowiska, to okaże się, że nie jest to takie trudne, a w niektórych przypadkach okazuje się całkiem łatwe. Prace należy rozpocząć od zdefiniowania skończonego zbioru projektów opisujących poszczególne środowiska sieciowe. Dla uproszczenia przyjrzymy się tutaj tylko sieciom strefy zdemilitaryzowanej, centrum przetwarzania danych i ekstranetu. Projekty te można oczywiście zmienić, tak żeby pasowały do innych środowisk. Najważniejsze jest to, żeby próbować dopasować projekt do środowiska na podstawie informacji na temat jego funkcji i topologii, o czym mówiliśmy już w Rozdział 3. Implementowanie ...

Get Monitoring i bezpieczeństwo sieci now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.