O'Reilly logo

Monitorowanie otoczenia z Arduino by Patrick Di Justo, Emily Gertz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Najkrótszy na świecie podręcznik do elektroniki

Informacje zawarte w tym rozdziale ułatwią początkującym elektronikom i niedoświadczonym użytkownikom platformy Arduino budowanie i programowanie gadżetów opisanych w dalszej części tej książki.

Czytelnicy, którzy konstruują własne układy elektroniczne, mogą traktować lekturę tego rozdział jako okazję do odświeżenia swojej wiedzy.

Czym jest Arduino?

W największym skrócie platforma Arduino to komputer złożony z jednej płytki, zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy nie są ekspertami w dziedzinie elektroniki, inżynierii ani programowania. Platforma Arduino jest niedroga, wieloplatformowa (niezbędne oprogramowanie działa w systemach Windows, Mac OS X i Linux) i łatwa w programowaniu. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required