O'Reilly logo

Monitorowanie otoczenia z Arduino by Patrick Di Justo, Emily Gertz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Projekt: monitor hałasu i wyświetlanie informacji na taśmie LED

Dźwięku nie można poczuć, posmakować ani dotknąć. Mimo to hałas (czyli dźwięk, którego nie lubimy) należy do najbardziej denerwujących zjawisk w otaczającym nas środowisku.

Istnieje nawet pojęcie zanieczyszczenia hałasem (ang. noise pollution) definiowane jako stały, głośny i (lub) niechciany dźwięk towarzyszący ludziom w codziennych czynnościach (w miejscu zamieszkania, pracy, zabawy lub nauki). Ruch uliczny, samoloty, prace budowlane, a nawet zbyt głośny telewizor sąsiada za ścianą — to tylko kilka przykładów źródeł zanieczyszczenia dźwiękiem. Skutki zanieczyszczenia dźwiękiem nie ograniczają się tylko do irytacji osób narażonych na hałas. Zgodnie z badaniami Amerykańskiej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required