O'Reilly logo

Monitorowanie otoczenia z Arduino by Patrick Di Justo, Emily Gertz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Projekt: wyświetlanie wilgotności, temperatury i punktu rosy na wyświetlaczu 4-znakowym

Pogoda należy do najważniejszych aspektów otaczającego nas świata. Codziennie podejmujemy decyzje na podstawie aktualnych i prognozowanych warunków pogodowych. Czy mam wziąć kurtkę? Czy zabrać ze sobą parasol? Czy mogę jechać do pracy na rowerze, czy lepiej iść na pociąg?

Nie trzeba być meteorologiem, aby badać stan pogody

Ludzie podejmują wiele wysiłku, aby zmniejszyć wpływ pogody na ich codzienne życie. Budujemy konstrukcje chroniące nas przed deszczem, śniegiem, wiatrem i słońcem. Projektujemy najróżniejsze tkaniny i skomplikowane okrycia, aby skutecznie chronić się przed warunkami zewnętrznymi. Zużywamy mnóstwo energii elektrycznej do zasilania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required