O'Reilly logo

Monitorowanie otoczenia z Arduino by Patrick Di Justo, Emily Gertz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Udostępnianie w czasie rzeczywistym geotagowanych danych za pośrednictwem serwisu Xively

Gromadzone przez nas dane o pogodzie nie muszą być samotne. Xively (wcześniej Pachube) to londyńskie centrum usług baz danych umożliwiające programistom (takim jak my) łączenie danych zbieranych za pośrednictwem czujników w różnych częściach świata i udostępnianie ich innym użytkownikom.

(To prawda... na pierwszy rzut oka wydaje się, że oryginalną nazwę serwisu należałoby czytać jak patch-uuu-bee, jednak rzeczywiste brzmienie tej nazwy to patch-bay. Nazwa jest pewnym żartem, jednak ponieważ dowcip zrodził się w głowach maniaków komputerowych, jego wyjaśnienie zajęłoby wiele stron. Najkrócej mówiąc, tzw. panel krosowniczy, inaczej panel połączeniowy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required