MySQL. Leksykon kieszonkowy. II wydanie

Book description

W skondensowanej formie przedstawiono tu wszystkie najistotniejsze zagadnienia związane z instalacją i konfiguracją systemu MySQL, a także z zarządzaniem nim i wykorzystywaniem ...

Table of contents

 1. MySQL. Leksykon kieszonkowy
 2. MySQL: Leksykon kieszonkowy
  1. Wstęp
   1. Podziękowania
   2. Konwencje
 3. MySQL 5
  1. Widoki
  2. Trygery
  3. Procedury składowane
  4. Kursory
  5. Nowe mechanizmy składowania danych
  6. Zdarzenia bazy danych
 4. 1. Instalacja
  1. Pobieranie MySQL
  2. Konfiguracja
  3. Uruchomienie
   1. Mac OS X
   2. Solaris
   3. Inne systemy Unix
  4. Ustawianie hasła głównego
  5. Replikacja
   1. Konfigurowanie serwera nadrzędnego
   2. Konfigurowanie serwera podrzędnego
 5. 2. Narzędzia wiersza poleceń
 6. 3. Typy danych
  1. Liczby
   1. BIGINT
    1. Rozmiar w pamięci
    2. Opis
   2. BIT
    1. Rozmiar w pamięci
    2. Opis
   3. DEC
   4. DECIMAL
    1. Rozmiar w pamięci
    2. Opis
   5. DOUBLE
    1. Rozmiar w pamięci
    2. Opis
   6. DOUBLE PRECISION
   7. FLOAT
    1. Rozmiar w pamięci
    2. Opis
   8. INT
    1. Rozmiar w pamięci
    2. Opis
   9. INTEGER
   10. MEDIUMINT
    1. Rozmiar w pamięci
    2. Opis
   11. NUMERIC
   12. REAL
   13. SMALLINT
    1. Rozmiar w pamięci
    2. Opis
   14. TINYINT
    1. Rozmiar w pamięci
    2. Opis
  2. Łańcuchy
   1. BINARY
    1. Rozmiar
    2. Rozmiar w pamięci
    3. Opis
   2. BLOB
   3. CHAR
    1. Rozmiar
    2. Rozmiar w pamięci
    3. Opis
   4. CHARACTER
   5. CHARACTER VARYING
   6. LONGBLOB
   7. LONGTEXT
    1. Rozmiar
    2. Rozmiar w pamięci
    3. Opis
   8. MEDIUMBLOB
   9. MEDIUMTEXT
    1. Rozmiar
    2. Rozmiar w pamięci
    3. Opis
   10. NCHAR
   11. NATIONAL CHAR
   12. NATIONAL CHARACTER
   13. NATIONAL VARCHAR
   14. TEXT
    1. Rozmiar
    2. Rozmiar w pamięci
    3. Opis
   15. TINYBLOB
   16. TINYTEXT
    1. Rozmiar
    2. Rozmiar w pamięci
    3. Opis
   17. VARBINARY
    1. Rozmiar
    2. Rozmiar w pamięci
    3. Opis
   18. VARCHAR
    1. Rozmiar
    2. Rozmiar w pamięci
    3. Opis
  3. Daty
   1. DATE
    1. Format
    2. Rozmiar w pamięci
    3. Opis
   2. DATETIME
    1. Format
    2. Rozmiar w pamięci
    3. Opis
   3. TIME
    1. Format
    2. Rozmiar w pamięci
    3. Opis
   4. TIMESTAMP
    1. Format
    2. Rozmiar w pamięci
    3. Opis
   5. YEAR
    1. Format
    2. Rozmiar w pamięci
    3. Opis
  4. Typy złożone
   1. ENUM
    1. Rozmiar w pamięci
    2. Opis
   2. SET
    1. Rozmiar w pamięci
    2. Opis
 7. 4. SQL
  1. Rozróżnianie wielkości liter
  2. Literały
  3. Identyfikatory
  4. Komentarze
  5. Instrukcje
   1. ALTER DATABASE
    1. Przykłady
   2. ALTER EVENT
   3. ALTER FUNCTION
   4. ALTER PROCEDURE
   5. ALTER TABLE
    1. Przykłady
   6. ALTER TABLESPACE
   7. ALTER VIEW
   8. ANALYZE TABLE
   9. BEGIN
    1. Przykłady
   10. CALL
    1. Przykłady
   11. CHANGE MASTER
    1. Przykład
   12. CLOSE
   13. COMMIT
   14. CREATE DATABASE
    1. Przykład
   15. CREATE EVENT
    1. Przykład
   16. CREATE FUNCTION
    1. Przykład
   17. CREATE INDEX
    1. Przykład
   18. CREATE PROCEDURE
   19. CREATE TABLE
    1. Przykłady
   20. CREATE TABLESPACE
   21. CREATE TRIGGER
    1. Przykłady
   22. CREATE USER
   23. CREATE VIEW
    1. Przykłady
   24. DECLARE
   25. DELIMITER
    1. Przykłady
   26. DELETE
    1. Przykłady
   27. DESCRIBE
    1. Przykład
   28. DESC
   29. DO
   30. DROP DATABASE
   31. DROP EVENT
   32. DROP FUNCTION
   33. DROP INDEX
   34. DROP PROCEDURE
   35. DROP TABLE
   36. DROP TABLESPACE
   37. DROP TRIGGER
   38. DROP USER
   39. DROP VIEW
   40. EXPLAIN
    1. Przykład
   41. FETCH
   42. FLUSH
   43. GRANT
    1. Przykłady
   44. INSERT
    1. Przykłady
   45. KILL
    1. Przykład
   46. LOAD
    1. Przykład
   47. LOCK
    1. Przykład
   48. OPEN
   49. OPTIMIZE
    1. Przykład
   50. RELEASE SAVEPOINT
   51. RENAME DATABASE
   52. RENAME USER
   53. REPLACE
    1. Przykłady
   54. REVOKE
   55. ROLLBACK
   56. SAVEPOINT
   57. SELECT
    1. Przykłady
   58. SET
    1. Przykład
   59. SHOW
    1. Przykłady
   60. TRUNCATE
    1. Przykład
   61. UNLOCK
    1. Przykład
   62. UPDATE
    1. Przykład
   63. USE
    1. Przykład
  6. Zasady dotyczące transakcji
 8. 5. Operatory
  1. Priorytety operatorów
  2. Operatory arytmetyczne
  3. Operatory porównania
  4. Operatory logiczne
 9. 6. Funkcje
  1. Funkcje agregujące
  2. Funkcje ogólnego przeznaczenia
 10. 7. Rodzaje tabel
 11. 8. Procedury i funkcje składowane
  1. Parametry
  2. Logika
   1. CASE
    1. Przykład
   2. IF
    1. Przykład
   3. LOOP
    1. Przykład
   4. LEAVE
   5. ITERATE
   6. REPEAT
    1. Przykład
   7. WHILE
    1. Przykład
  3. Kursory
  4. Obsługa zdarzeń i warunki
 12. 9. Trygery
 13. Indeks
 14. Copyright

Product information

 • Title: MySQL. Leksykon kieszonkowy. II wydanie
 • Author(s): George Reese
 • Release date: December 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324613854