Rozdział 12. Zarządzanie wieloma klastrami

W tym rozdziale przedstawimy najlepsze praktyki dotyczące zarządzania wieloma klastrami Kubernetes. Zagłębimy się w różnice między narzędziami oraz wzorcami operacyjnymi przeznaczonymi do zarządzania wieloma klastrami, a także w szczegóły pokazujące różnice w zarządzaniu wieloma klastrami i federacją.

Być może zastanawiasz się, dlaczego miałbyś potrzebować wielu klastrów Kubernetes. Czy technologia Kubernetes nie została opracowana w celu konsolidacji wielu zadań w pojedynczym klastrze? To prawda, ale mimo to zdarzają się sytuacje, w których pewne zadania są wykonywane w różnych regionach, rodzą się obawy związane z polem rażenia, konieczne jest zapewnienie zgodności z pewnymi normami prawnymi lub wykonywanie ...

Get Najlepsze praktyki w Kubernetes now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.