Rozdział 4. Typografia

Spójrzmy prawdzie w oczy — priorytetem w każdej witrynie jest komunikacja. Niezależnie od tego, czy tworzymy sklep internetowy, tożsamość sieciową dla jednej z najbogatszych firm na świecie, czy profil na portalu społecznościowym, typografia jest zasadniczym komponentem naszego projektu. Większość ludzi myśli, że w typografii chodzi tylko o układanie zbiorów kształtów w słowa, zdania i akapity. Możliwość wybrania fontu za pomocą kilku naciśnięć klawiszy sprawiła, że zapomnieliśmy o kreatywnych, artystycznych możliwościach oferowanych przez to medium.

Co prawda istnieje wiele przeszkód w efektywnym dostosowywaniu typografii do sieci — omówię je po kolei na kolejnych stronach — jednak potęga, która stoi za krojem pisma, powinna ...

Get Niezawodne zasady web designu. Projektowanie spektakularnych witryn internetowych. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.