O'Reilly logo

Nowe usługi 2.0. Przewodnik po analizie zbiorów danych by Toby Segaran

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek C. O autorze

Toby Segaran jest dyrektorem działu rozwoju oprogramowania w firmie Genstruct, która zajmuje się biologią obliczeniową. Toby projektuje w niej algorytmy i stosuje techniki eksploracji danych w celu ułatwienia zrozumienia mechanizmów działania leków. Współpracuje również z innymi firmami i uczestniczy w projektach open source, aby pomóc w analizie i znajdowaniu wartości w zgromadzonych zbiorach danych. Ponadto zbudował kilka darmowych aplikacji internetowych, w tym popularne programy tasktoy i Lazybase. Toby jest miłośnikiem snowboardu i degustacji win. Mieszka w San Francisco. Jego blog jest dostępny pod adresem: http://blog.kiwitobes.com/.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required